3

ჩვენ გვაქვს ბევრი სატრენინგო მომსახურება თქვენთვის, როგორც ინდივიდუალურ, ისე კორპორატიულ დონეზე. როგორც საგანმანათლებლო მომსახურების მომწოდებლები, ჩვენ ვისწრაფით სრულყოფილებისკენ, რაც გამოიხატება მაღალკვალიფიციური და წარმატებული ტრენერებისა და ინდივიდუალური მიდგონების შეთავაზებაში.

ქეფსთოუნ აკადემიაში შეგიძლიათ ისწავლოთ შემდეგი დარგები (და სხვა.):

  • ფინანსები
  • მარკეტინგი
  • მენეჯმენტი