4

ქეფსთოუნ კაპიტალი ეხმარება ორგანიზაციებს დააგენერირონ დამატებითი ფულადი სახსრები თამასუქის გამოშვების საფუძველზე. ჩვენ გთავაზობს მომსახურებას საწყისი ეტაპიდან ბოლომდე, რაც მოიცავს:

  • თამასუქის გამოშვების მიზანშეწონილობის შემოწმება
  • აუდიტორული შემოწმება/დასკვნა
  • სამართლებრივი ასპექტების მიმოხილვა/ანალიზი
  • თამასუქის გამოშვების მომსამზადებელი სამუშაოების წარმოება
  • თამასუქის გამოშვება